Karta řidiče - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Řidiči

Digitální tachografy - žádosti o karty budou přijímat pouze obecní úřady s rozšířenou působností.

Místní příslušnost se bude řídit:
- u paměťové karty řidiče podle místa trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území ČR;
- u paměťové karty vozidla (podniku) podle sídla dopravce - právnické osoby nebo místa podnikání fyzické osoby;

- u paměťové karty servisu podle místa činnosti žadatele (na jehož jméno je karta vydávána); zpravidla jím je sídlo certifikované opravárenské dílny.        Správní poplatek za vydání paměťové karty činí 700 Kč a bude vybírán již při podání žádosti.
Formuláře žádostí o paměťové karty budou k dispozici jednak na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností,     žádost  - tisk
1. Paměťová karta řidiče (dále jen „Karta řidiče“) se vydává na základě žádosti řidiče.
2. Pro účely vydání karty řidiče je řidičem osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem) držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla. pro tisk žádost
3. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání paměťové karty řidiče a k žádosti musí předložit platný řidičský průkaz, průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Žadatel, po ověření správnosti údajů, žádost před pracovníkem sběrného místa podepíše.
4. Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí jednotný poplatek ve výši 700,- Kč. Jedná se o veřejnoprávní činnost, které ve smyslu § 5 zákona o DPH, nepodléhá povinnost k danit.
5. Karta řidiče se vydává nejdéle na pět let. Pokud platnost řidičského průkazu je kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče na dobu platnosti řidičského průkazu.                                                            

                                                                                                            Pravidla , práva a povinnosti držitele karty:      podrobně

Karta řidiče se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě řidiče. Prověřte si prosím, zda Váš    řidičský průkaz nepodléhá výměně nebo nebude muset být v krátké době měněn (stěhování nebo jiná změna v údajích), abyste nemuseli žádat znovu o vydání karty řidiče a platit opět poplatek za vydání dokladu.
Vydává  karty řidiče řidičům, jež mají trvalý  pobyt v České republice. Jde-li o osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, musí prokázat přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců. Pokud držitel řidičského průkazu vydaného jiným státem hodlá svou činnost na území České republiky vykonávat déle než 185 dnů v roce, doporučujeme výměnu takového řidičského průkazu za řidičský průkaz vydaný Českou republikou v nejkratším možném termínu a následně požádat o vydání karty řidiče k nově vydanému ŘO.
Pokud vydaná karta řidiče neztratila platnost, musí být uznávána všemi členskými státy EU.

Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah