Referenti - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Školení řidičů

NABÍDKA  školení řidičů (tzv. referentů) motorových vozidel  do 3500 Kg. , mobil:  603 454 183                                                  Zrušení(Esc)
Cenu za osobu  350,- Kč ..... množstevní slevy,zákaznické slevy a  s celoročním servisem zdarma.
celoroční servis- zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím  informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.
Školení provádím ve vlastních prostorách nebo přímo ve vašich firmě (podmínka  min.3 osoby). V okruhu  města Liberce bez úhrad za km,mimo něj za cenu  dle sazeb ministerstva financí. Pro každého účastníka školení potvrzení pro  firmu  + celoroční servis, zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.


Lékařská prohlídka a odborná způsobilost ( školení) platí pro Fa a řidiče:
                                                                - kteří užívají firemní vozidla  při své činnosti,  
- živnostníci - vozidlo do nákladů a ostatní,
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní vozidlo k podnikání,
- pozor změna § 10  z.č. 361/2000Sb. - povinnosti provozovatele za vše odpovídá provozovatel.
Zaměstnavatel je povinen podle (ZP) 103 odst. 2 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují  se k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Rozsah školení:  Školení formou prezentací s výkladem a odpovědi na dotazy.
Ppovinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu ZP č.262/2006 Sb., BP při činnosti řidiče , doby řízení,odpočinky, výkon, NV 168/2002 Sb.,
z. č 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu a úskalí, zákona 56/2001 Sb. , o  technických podmínkách provozu vozidel, Defenzivní jízda, ekonomika jízdy s vliv dopravy na životní prostředí, zásady první  pomoci, postupu při dopravní nehodě a hlavních příčinách dopravních nehod, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti při řízení vozidla, přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.


Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah