Stahuj data - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Dopravci

Maximální časové úseky pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

Evropská Komise přijala dne 1. července 2010 nařízení č. 581/2010/EU, kterým stanovila maximální časové úseky pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče. Nařízení je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie bylo 2. července 2010 a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení (22. července 2010). Účinné je od 90. dne ode dne vyhlášení (20. září 2010).

Nařízení č. 561/2006/ES v čl. 10 odst. 5 písm. c) stanovilo, že o maximálním časovém úseku pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a karty řidiče rozhodne Komise. Toto rozhodnutí Komise uveřejnila výše citovaným nařízením č. 581/2010/EU.

Příslušnými údaji z přístroje vozidla se rozumějí veškeré údaje zaznamenané digitálním tachografem s výjimkou podrobných údajů o rychlosti. Jedná se o:

·         údaje o činnosti řidičů v průběhu jednotlivých dnů zaznamenaných tachografem,

·         údaje o událostech a závadách zaznamenaných tachografem,

·         údaje o překročení rychlosti, na kterou musí být nastaven omezovač,

·         technická data.

Příslušnými údaji z karty řidiče jsou:

·         údaje o činnosti řidiče uložené na jeho kartě,

·         údaje o událostech a závadách, ke kterým došlo, když byla karta řidiče vložena do tachografu.

Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmějí překročit:   581/2010  EU

                  90 dnů v případě stahování dat z přístroje vozidla,

                  28 dnů v případě údajů z karty řidiče.


Dnem se rozumí kalendářní den.

- Pokud vznikne problém se stahováním dat z digitálního tachografu, musí být vydáno potvrzení o nestáhnutelnosti dat servisní dílnou a schváleným pracovníkem

 (přidělením karty servisu).

- Kromě výše uvedených údajů je potřeba uchovávat také výtisky se zdůvodněním odchylky, ruční záznamy prováděné řidičem a protokoly z kontrol a záznamy o

 udělení sankcí.

Stažená data, případně výtisky a rukou psané záznamy je potřeba archivovat po dobu 1 roku. pouze z hlediska dopravyOdkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah