Vlastní doprava - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Školení řidičů
 ŠKOLENÍ pro řidiče vozidel nad 3500 - 7500 kg.  pro vlastní potřebu - (osvč) nebo firem při podnikání !
Nemusí mít profesní osvědčení,ale musí mít školení:
Povinnost účasti  na školení pro  tyto osoby vyplývá  z ustanovení § 3 odst.1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb. a pak to je podle ES 561/2006 Sb.
- vyjímka  na koho se vyjímka nevztahuje platí  zákon  č. 247/2000 Sb. a jeho prováděcí předpis 156/2002 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů).
Školení je prováděno formou prezentací s výkladem a odpovědi na dotazy.    Máte zájem o školení -mobil:  603 454 183    odkazy:    
NABÍZÍM toto školení  doba školení 5hod. Termíny-podle vaši  potřeby a dohody. (učební hodina je 0,45 min.)  Cena osoba: 650,- Kč

- Své povinnosti i odpovědnost má především podnikatel, zaměstnavatel, ale  i  zaměstnanec. Dodržování níže uvedených skutečností  se předchází zbytečným pracovněprávním sporům a sankcím ze strany kontrolních orgánů.
- Dopravci a řidiči, kteří nemají za povinnost mít profesní osvědčení a řídí vozidla nad 3500 do 7500 Kg. při provozování dopravy pro vlastní potřeby, často se zapomínají, že  řidiči těchto vozidel musí mít školení a zdravotní způsobilost ve smyslu platných zákonů. (zákoník práce 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., n.v.   č. 168/2002 Sb., 111/1994 Sb. a platí vyjímka EU 561/2006 Sb. Nad 7500 kg platí z.č. 247/2000 Sb.

Pod pojmem "Řidič z povolání" je třeba rozumět řidiče, který  řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u  něhož je  řízení  vozidla  druhem práce  sjednaným
pracovní smlouvě nebo je součástí hlavní činnosti u tuzemského dopravce nebo dopravce, který provozuje dopravu  pro vlastní potřeby a je  zároveň  řidičem  vozidla,  kterým  tuto  dopravu provozuje. Pozor na povinnosti provozovatele novelizace z. 361/2000 Sb. k 19.1.2013 - jeho odpovědnost a sankce ?Dopravci i řidiči jsou povini dodržovat bezpečnost práce (doby řízení,BP přestávky, odpočinky) a vést o tom evidenci na záznamových zařízení nebo písemnou formou pokud není záznamové zařízení. Řidič musí být zdravotně a odborně způsobilý.

Rozsah školení a zaměření:       Nedodržování bezpečnosti práce v dopravě  nese velká rizika !!
- Seznámení  se zákony 361/2000 Sb.,30/2001 Sb.411/2005 Sb., o pravidlech silničního provozu,zákona 56/2001 Sb. , o technických podmínkách provozu vozidel, zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě a prov. Vyhl.. 478/2000 Sb..určitá ustanovení  z. 262/2006 Sb. zákoníku práce k dopravě, bezpečnost práce v dopravě n.v. 168/2002 Sb., 309/2006 Sb. ( u uvedených zákonů ve znění pozdějších předpisů), Defenzivní jízda, zásady první  pomoci, ekonomika jízdy s vliv dopravy na životní prostředí.Dále pak povinnosti k evidenci o provozu vozidla , bezpečnosti práce, mezinárodní předpisy  a  ostatní právní předpisy navazující na dopravu pro vlastnípotřebu.
Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah